Kontakt


Proizvodnja i prodaja

Adresa: Svetonedeljska 7, 10431 Sveta Nedelja, HR – Croatia

Telefon: +385 (0)1 5802 172

e-mail: info@velis.hr